เกี่ยวกับบริษัท

WHO WE ARE ?

บริษัท เอเชี่ยน แอสฟัลท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยเกิดจากการร่วมมือกันของกรรมการ 3 คน คือ นายต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล นายชาญ หาญพิทักษ์กุล และ นายณัฐนารถ สินธุนาวา เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานผลิตภัณฑ์จากแอสฟัลต์ รับซื้อและจัดจำหน่ายแอสฟัลต์ซีเมนต์ อีกทั้งยังมีการรับซื้อ จัดจำหน่าย และรับจ้างผลิตแอสฟัลต์ แอสฟัลต์โพลิเมอร์ โมดิฟายด์ทุกชนิด เพื่อใช้สำหรับสร้างทางและซ่อมบำรุงผิวทาง

“ บริษัท เอเชี่ยน แอสฟัลท์ จำกัด ” ได้รับการรับรองคุณภาพเกี่ยวกับการผลิตแอสฟัลต์แบบต่างๆ จาก ISO 9001 ฉบับที่ 2015 ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก) มาตราฐานกรมทางหลวง มาตราฐานวิธีการทดสอบและตรวจสอบตาม American Society for Testing and Materials (ASTM) และ มาตราฐานวิธีการทดสอบและตรวจสอบตาม American Association of State Highways and Transportation Offcials (AASHTO)

วิสัยทัศน์

“ ผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์จากแอสฟัลต์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน “

คุณค่าหลักองค์กร

คุณค่าที่เรามุ่งมั่นและตระหนักให้ความสำคัญ

ความรับผิดชอบ

เรารับผิดชอบในต่อการกระทำและผลที่ตามมา เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์และโปร่งใสของเรา

ความคล่องตัว

ด้วยการมีจิตวิญญาณเป็นผู้ประกอบการ เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโอกาสการเติบโตขององค์กร 

ความมุ่งมั่น

เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จขององค์กรลูกค้า และคู่ค้า แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ทั้งในด้านการผลิตจนถึงการให้บริการ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

เราต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครบตามความต้องการของตลาด นำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ

ที่ยังไม่เคยมีในประเทศเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

โดยอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

ผู้บริหารของเรา

คณะผู้บริหารของคุณภาพของ ASIAN ASPHALT

นายชาญ หาญพิทักษ์กุล

ประธานกรรมการบริษัท

นายต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล

กรรมการบริหาร

นายณัฐนารถ สินธุนาวา

กรรมการบริหาร

พันธกิจ

“ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและการบริการ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่หลากหลาย
และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน “

ติดต่อเรา

First Class Standard Manufacturer and Distributer of Asphalt Emulsion Products in Southeast Asia.

โทร:
053-111667

FACEBOOK:
www.facebook.com/asianphaltTH

ที่อยู่:
150 หมู่ 3 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140