ASIAN ASPHALT

WHO WE ARE ?

เอเชี่ยน แอสฟัลท์คือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแอสฟัลต์ซีเมนต์หรือยางมะตอย เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์จากแอสฟัลต์ซีเมนต์ และแอสฟัลต์โมดิฟายด์ทุกชนิดที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ยางมะตอย ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ นำมาแปรรูปมาสู่ยางแอสฟัลต์ที่ถูกใช้เป็นส่วนประกอบหลักของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อสร้างถนนที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อทั้งสภาวะอากาศและปริมาณการจราจรที่มีแต่จะมากขึ้นทุกวัน

คุณค่าหลักองค์กร

คุณค่าที่เรามุ่งมั่นและตระหนักให้ความสำคัญ

ความรับผิดชอบ

เรารับผิดชอบในต่อการกระทำและผลที่ตามมา เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์และโปร่งใสของเรา

ความคล่องตัว

ด้วยการมีจิตวิญญาณเป็นผู้ประกอบการ เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโอกาสการเติบโตขององค์กร 

ความมุ่งมั่น

เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จขององค์กรลูกค้า และคู่ค้า แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ทั้งในด้านการผลิตจนถึงการให้บริการ

OUR PRODUCT

ผลิตภัณฑ์แบ่งตามประเภทการใช้งาน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

เราต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครบตามความต้องการของตลาด นำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ

ที่ยังไม่เคยมีในประเทศเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

โดยอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

ผลงานของเรา

รวมรวมรูปภาพการทำงานของเรา

ติดต่อเรา

First Class Standard Manufacturer and Distributer of Asphalt Emulsion Products in Southeast Asia.

โทร:
(66)53-111667

FACEBOOK:
www.facebook.com/asianphaltTH

ที่อยู่:

150 หมู่ 3 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

13/3 หมู่ 6 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130