สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทและเพิ่มเป็น 120 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยเกิดจากการร่วมมือกันของกรรมการ 3 ท่าน คือ นายต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล นายชาญ หาญพิทักษ์กุล และ นายณัฐนารถ สินธุนาวา เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานผลิตภัณฑ์จากแอสฟัลต์ รับซื้อและจัดจำหน่ายแอสฟัลต์ซีเมนต์ อีกทั้งยังมีการรับซื้อ จัดจำหน่าย และรับจ้างผลิตแอสฟัลต์ แอสฟัลต์โพลิเมอร์โมดิฟายด์ทุกชนิด เพื่อใช้สำหรับสร้างทางและซ่อมบำรุงผิวทาง

อ่านต่อ

คุณค่าหลักองค์กร

 • ความรับผิดชอบ

  เรารับผิดชอบในการกระทำและผลที่ตามมาเพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์และโปร่งใสของเรา Accountability

 • ความคล่องตัว

  ด้วยการมีจิตวิญญาณเป็นผู้ประกอบการเราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโอกาสและ การเติบโตขององค์กร

 • ความมุ่งมั่น

  เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จขององค์กรลูกค้าและคู่ค้า

 • ความเชี่ยวชาญ

  เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ยางมาต่อยทั้งในด้านการผลิตจนถึงการให้บริการ

Product

 • AC 60/70 ยางมะตอยซีเมนต์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ มีค่าเพนิเทรชั่น (Penetration) ที่อยู่ในช่วง 60-70 เหมาะสำหรับการทำแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมร้อน (Hot Mix Asphalt: HMA)
 • ยาง CSS-1 และ EAP เป็นยางที่มีประจุบวก มีความหนืดต่ำมความสามารถและคุณสมบัติการซึมลงพื้นทางที่ดี โดยเฉพาะ ยางEAP ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของยาง Prime coat ที่เกิดจากการนำข้อดีของยาง CSS-1 และยาง MC-70 ซึ่งเป็นยางน้ำมัน ทำให้คุณสมบัติของ EAP มีการซึมลงพื้นทางได้ดีกว่า CSS-1 และ มีการแห้งตัวได้เร็วกว่า MC-70 ทำให้เหมาะกับการใช้งาน Prime coat ยิ่งขึ้น
 • CMS-2h: Cationic Medium Setting ได้ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสมเสร็จ PREMIX ที่พร้อมใช้งาน โดยแอสฟัลต์อิมัลชันชนิด CMS-2h ผสมกับ วัสดุมวลรวมคัดเกรด ที่อุณหภูมิปกติ เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมผิวทาง งานก่อสร้าง งานบูรณะ ผิวทางที่ชำรุดเป็นหลุม บ่อ สามารถนำไป ปะ ซ่อมได้ทันที เปิดการจราจรได้รวดเร็ว ใช้แรงงานและเครื่องจักรน้อยไม่ยุ่งยากในการทำงาน สำหรับ PREMIX บรรจุถุงขนาด 20 Kg.
 • CRS-2: Cationic Rapid Setting ใช้ในงานลาดยางแอสฟัลต์เพื่อสร้างชั้นบางๆ ลงบนผิวทางเดิม(ผิวทางแอสฟัลต์หรือคอนกรีต) เพื่อสร้างความยึดเหนี่ยวผิวทางหรือพื้นทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีตที่จะสร้างใหม่
 • CSS-1h งานฉาบผิวทางแบบเรียบบนผิวทางเดิม หรือทำผิวทางบนพื้นทางที่ได้ทำการ Prime Coat ไว้แล้ว ด้วยส่วนผสมของมวลรวมกับแอสฟัลต์อิมัลชั่น และน้ำรวมทั้ง Mineral Filler เช่นปูนซีเมนต์ งานนี้เป็นการป้องกันน้ำซึมผ่านลงชั้นพื้นทางและคันทาง เพื่ออุดช่องว่างรอยแตกร้าวและการทรุดตัวเล็กน้อยบนผิวทาง
 • วิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนี ทำให้ Asian Asphalt มีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนา Asphalt Emulsion และ Asphalt Cement รวมถึงผลิตภัณฑ์ modified asphalt emulsion และ modified asphalt cement ซึ่งจะนาความล้าหน้าทางด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ สู่การขยายตัวของตลาดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

News Update

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ

เราต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครบตามความต้องการของตลาด
นําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีในประเทศ เพื่อนํามาปรับใช้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
โดยอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ